Optimaal leesbare doosletters zijn belangrijk, zeker wanneer de zichtafstand groot is. Daarom is voor een doosletter ook het lettertype van belang. Allereerst maken we een onderscheid tussen leesbaar en ontwerp. Daarna de tips en trucs voor optimaal leesbare doosletters.

Leesbaar

Een goede lichtreclame moet goed leesbaar zijn om snel de boodschap over te brengen. Vier aspecten spelen hier een rol:

1. Hoogte

Dat de hoogte van de doosletters speelt uiteraard een belangrijke rol.

Een veel gebruikte formule is de letter hoogte x 3 = de zichtafstand. Bijvoorbeeld: een letterhoogte 50 cm x 3 = zichtafstand van 150 mtr.

zichtafstand doosletters

2. Spatiering 

De spatiëring tussen de letters is belangrijk. Zorg voor een extra spatiëring van minimaal 20%.

De letters worden niet alleen gemakkelijker leesbaar. Ook zullen de letters elkaar veel minder overstralen.

3. Contrast

Het contrast tussen de letters en de achtergrond moet voldoende groot zijn. Meer info over contrast en gebruik van het kleurenwiel vind je hier.

Wanneer de zijkant van de letter een andere kleur heeft zorgt dit ook voor extra contrast. Handig omdat de letters niet alleen recht van voren worden bekeken, maar ook vanuit een hoek.

contrast

4. Kleur

De kleur van de letters. Rood en wit vallen ‘s avonds het best op. Lichtere acrylaat kleuren laten meer licht door en zijn dus beter zichtbaar.

Ontwerp

De vorm van de letters zorgt er voor in hoeverre een lichtreclame goed leesbaar is en is bepalend voor hoe gemakkelijk de doosletters worden gelezen.

Artistiek vs leesbaar

De doosletters en logo’s moeten zonder inspanning gelezen kunnen worden. Dus zonder een mentale vertaling in ons brein, de waarneming moet direct worden begrepen. Ik zal het verduidelijken met een voorbeeld:

Letters met bijzondere vormen, allerlei tierlantijntjes of andere design-componenten zorgen ervoor dat de waarneming eerst moet worden verwerkt door het brein in plaats dat de boodschap direct duidelijk is.

niet optimaal leesbare doosletters
optimaal leesbare doosletters

Het bovenste logo is door de grote artistieke vrijheid slecht leesbaar.

Kies een goed lettertype.

De keuze van het juiste lettertype is van belang om de leesbaarheid van doosletters te optimaliseren. De vier belangrijkste punten waar je op moet letten:

1. Doosletters in san serif of serif

Een strak lettertype is beter leesbaar dan een lettertype met schreef. Wat is het verschil:

Een san serif letter is een strakke letter. Grootheden uit de typografie zijn de Helvetica of de Frutiger.

serif letter

Een serif lettertype heeft een zogenaamde schreef, dit zijn de ‘pootjes of handvaten’ die aan de uiteinden van het lettertype zitten.

Kies dus voor doosletters die op grotere afstand gemakkelijk gelezen moeten worden voor een san serif lettertype. Om verwarring te voorkomen, we hebben het hier over teksten die van afstand leesbaar moeten zijn. Want voor boeken of andere lange teksten is juist een serif lettertype veel beter leesbaar. Dit komt omdat een serif letter (schreefletters) veel meer variatie kent en daar makkelijker van elkaar is te onderscheiden.

Een bijkomend voordeel is dat in een strakke letter meer ruimte is voor de installatie van led modules. Hierdoor krijgen we een mooie en egale uitlichting. Bij schreefletters is de ruimte in de letter beperkter.

2. Hoofdletters en kleine letters

Een doosletter tekst met alleen hoofdletters (kapitalen) leest veel moeilijker dan een tekst die begint met een hoofdletter gevolgd door kleine letters (onderkast).

hoofdletters en kleine letters

3. Dikke of dunne letters

De meeste voorkomende indeling voor een lettertype is: normaal, dik of extra dik. In het Engels: regular, bod en extra bold. De ervaring heeft ons geleerd dat voor doosletters een bold versie de meest ideale is. Dat is de middelste uitvoering.

De dikte van de letter wordt bepaald door de stokdikte.

dikke of dunne letters

 4. Schuine en geschreven doosletters

Met een schuine letter (italic) is niets mis. Een schuine letter legt ergens de nadruk op, maar onderzoek heeft wel uitgewezen dat een schuine letter de leesafstand verkort. Verhoog daarom de hoogte met 20% ten opzichte van een rechte letter.

Een geschreven letter straalt betrouwbaarheid en ambachtelijkheid uit. Maar verhoog ook hier de hoogte met 20%.

schuine en geschreven teksten voor optimaal leesbare doosletters

Advies voor optimaal leesbare doosletters

Doosletters moeten optimaal leesbaar zijn. Wanneer een klant met een druk of artistiek logo komt moeten we hem of haar ervan overtuigen dat een goede sign makkelijk en snel moet communiceren in een omgeving met veel concurrentie. Die ook allemaal vragen om aandacht. De vraag aan de klant zou moeten zijn: ‘wil je artistieke doosletters of 25% meer bezoekers?’